Документен портал на МОН

За правилната работа на Портала са важни следните предпоставки:

1. Поддържан браузър: http://www.mozilla.com

2. Криптографска добавка за Mozilla след версия 28 :signTextJS

3. Валидно удостоверение за електронен подпис (УЕП) издадено от лицензиран издател:

- https://www.b-trust.org/

- http://www.infonotary.com/

- http://stampit.org/

- http://www.spektar.org/

- http://www.esign.bg/

4. Инсталирани драйвери на карточетеца и на смарт-картата (от сайта на издателя на УЕП)

5. Инсталирани в Mozilla Firefox удостоверителни вериги на издателя на УЕП (също от сайта на издателя на УЕП)


забележка: Порталът допуска работа с Internet Explorer. За съжаление, добавката CAPICOM която е необходима за него вече не се поддържа от Microsoft и е свалена от техния сайт. Ако тя е инсталирана на вашия компютър по друга причина (банков софтуер, НАП и подобни) можете да използвате Портала с този браузър. Другите популярни браузъри (Chrome, Opera, Safari) не притежават криптографски функции и не позволяват електронно подписване.


В случай че разполагате с инсталиран и включен в компютъра електронен подпис и използвате браузър Firefox или Internet Explorer, но уеб сайтът на МОН ви показва този текст вместо да влезе в Документния портал, моля опитайте следното:

1. Извадете USB устройството с електронния подпис от компютъра

2. Затворете всички прозорци на уеб-браузъра

3. Включете обратно USB устройството в компютъра

4. Стартирайте отново уеб-браузъра и влезте в сайта на МОН

Ако след описаните стъпки отново виждате тази страница, имате проблем с инсталацията на електронния подпис и/или браузъра. В сайтовете на издателите на УЕП има страници за тест с инструкции за справяне с обичайните проблеми.